ДОГОВІР ОФЕРТИ

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. OknaPlastic: приватна компанія з обмеженою відповідальністю RichDomen LTD зареєстрована за адресою:71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UNITED KINGDOM, користувач цих умов надання послуг, далі іменований OknaPlastic .

1.2. Клієнт: контрагент компанії OknaPlastic,надалі - КЛІЄНТ.

1.3. Послуги: послуги, орендовані клієнтом у OknaPlastic,викладені у (онлайн) замовленні (також іменованим договором).

1.4. Умови надання послуг: положення загальних умов, а також політика компанії та керівні принципи, які роз'яснюють, у яких випадках можуть бути використані послуги, викладені в умовах надання послуг (далі —'УНП')

2. СЕРВІСНІ ЗБОРИ

2.1. За користування послугами клієнт сплачує OknaPlastic поточну плату за обслуговування, вказану в замовленні (онлайн).

2.2. Усі ціни вказані без урахування ПДВ, а також без урахування платежів третіх осіб (наприклад, зборів за транзакції від банку або (онлайн) платіжного провайдера), а також будь-яких інших податків або мита, які стягуються урядом. Послуги оплачуються клієнтом у цій валюті, якщо не зазначено інше.

2.3. OknaPlastic має право змінювати тарифи, які стягуються з клієнта. Клієнт буде повідомлений про ці зміни через електронну пошту та/або веб-сайт OknaPlastic , принаймні за один (1) місяць до набуття їх чинності. Клієнт має право розірвати договір, що набирає чинності з дня внесення змін, за умови, що зміна ціни є її збільшенням.

2.4. Оплата (на основі передоплати) повинна бути виконана протягом чотирнадцяти (14) днів з дати виставлення рахунку-фактури у спосіб, який буде визначений OknaPlastic .

2.5. При відсутності плати за обслуговування послуги — дія послуги зупиняється. Для продовження дії послуги очікується надходження коштів. При простроченому платежі для активації зупиненої послуги нараховується пеня за прострочені дні.

2.6. Якщо КЛІЄНТ не вибрав автоматичне продовження послуги, її потрібно продовжувати вручну. У разі вимкненого автоматичного продовження послуги, після закінчення терміну дії, послугу буде зупинено. У разі використання автоматичного продовження послуги достатньо поповнити баланс на суму, яка необхідна для продовження послуги на той період, який був обраний в автопродовженні.

2.7. OknaPlastic залишає за собою право видалити послугу, якщо вона була зупинена за несплату, і якщо сума протягом орендованого періоду не надійшла для продовження послуги. У такому разі OknaPlastic залишає за собою право видалити зупинену послугу. За відсутності оплати послуга видаляється через 5 днів для виділеного сервера, 7 днів для віртуального сервера, 10 днів для віртуального хостингу.

3. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Договір укладається на певний період, якщо лише характер чи зміст цієї угоди не передбачає невизначений термін.

3.2. Після закінчення терміну дії договору він продовжується на наступні терміни, рівні початковому терміну, якщо тільки одна зі сторін не повідомить іншу сторону в письмовій формі про те, що вона не погоджується на продовження договору, з урахуванням строку повідомлення, що становить не менше одного (1) дня.

3.3. OknaPlastic має право (частково) призупинити виконання своїх зобов'язань або розірвати договір, якщо: ЗАМОВНИК не виконує своїх зобов'язань за договором або не виконує їх у повному обсязі чи у строк; після укладання договору OknaPlastic на підставі отриманої ним інформації має всі підстави побоюватися, що замовник не зможе виконати своїх зобов'язань; має вагомі підстави побоюватися, що ЗАМОВНИК не може виконати свої зобов'язання.

3.4. При розірванні чи закінченні терміну дії договору: OknaPlastic має припинити надання всіх послуг; OknaPlastic має право стерти та видалити всі дані клієнта з обладнання OknaPlastic; OknaPlastic має право зробити обладнання доступним для користування іншими клієнтами;

3.5. Компетентні судові органи Великої Британії мають виняткову юрисдикцію для розгляду та визначення будь-якої справи, позову чи розгляду, а також для врегулювання будь-яких суперечок, які можуть виникнути у зв'язку з договором або іншими угодами, а також іншими правовими відносинами, що з них випливають.

3.6. Ці УНП можуть бути надіслані OknaPlastic на запит. З УНП також можна ознайомитись та зберегти їх за допомогою веб-сайту OknaPlastic.

3.7. Застосовується остання версія цих умов або, залежно від обставин, версія, яка застосовується при вступі до правовідносин з OknaPlastic.

3.8. OknaPlastic має право в односторонньому порядку вносити зміни (частково) до договору та його супровідної документації. Таке виправлення також застосовується до існуючих послуг, якщо OknaPlastic не заявило про інше. Виправлення набирає чинності із заявою або з пізнішою датою, зазначеною у заяві.

4. ПРАВИЛА РЕЄСТРАЦІЇ І ПЕРЕДАЧІ ДОМЕННИХ ІМЕН

4.1. OknaPlastic надає замовнику можливість реєстрації, продовження та передачі доменних імен як на користь OknaPlastic , так і на користь третіх осіб.

4.2. Усі операції з доменними іменами, включаючи оплату, здійснюються за допомогою автоматизованої системи в особистому кабінеті.

4.3. Реєстрація доменних імен передбачає отримання персональних даних про потенційного власника прав на доменне ім'я. Крім того, ідентифікаційні дані користувача можуть бути опубліковані у відкритих джерелах (наприклад, бази даних WHOIS).

4.4. Передача прав на доменне ім'я, передача доменного імені в управління іншому реєстратору здійснюється лише після отримання офіційного листа від замовника. Якщо доменне ім'я зареєстроване на юридичну особу, для передачі прав/передачі доменного імені потрібен лист, який надрукований на фірмовому бланку компанії з печаткою компанії та підписом старшого менеджера. Якщо доменне ім'я зареєстроване на фізичну особу, то разом із заявою про передачу прав/передачі домену надаються копії першої та другої сторінок паспорта, що засвідчуються підписом клієнта. Якщо OknaPlastic більше не може надавати послуги клієнту, то OknaPlastic гарантує передачу доменних імен іншому реєстратору зі збереженням інформації про користувача та прав на кожне доменне ім'я.

4.5. Вся інформація, надана клієнтом компанії OknaPlastic для делегування доменних імен, має бути повною, достовірною і точною.

4.6. КЛІЄНТ зобов'язаний негайно інформувати OknaPlastic про будь-які зміни в інформації, зазначеній у пункті 4.5.

4.7. КЛІЄНТ погоджується з тим, що він розуміє мету збору, зберігання та публікації інформації, наданої клієнтом OknaPlastic необхідної для процесу делегування доменних імен, а також з тим, що така інформація буде загальнодоступною в режимі реального часу через WHOIS або аналогічну послугу.

4.8. КЛІЄНТ погоджується з тим, що ні OknaPlastic, ні адміністратор, ні реєстратор не несуть відповідальності за наслідки використання або зловживання доменними іменами клієнтом, у тому числі щодо третіх осіб, а також у випадках, коли клієнт порушує права третіх осіб.

5. ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Забороняється займатися атаками на паролі прямим перебором, скануванням портів, спамом (скрипти, призначені для надсилання повідомлень на форуми, чати, форми зворотного зв'язку, електронну пошту та ін.), підтримка хакерства, злому, фішингу та інших незаконних дій в Інтернеті.

5.2. Зберігання будь-яких типів комп'ютерних вірусів у цьому дисковому просторі заборонено.

5.3. Майнінг криптовалют заборонено.

5.4. При замовленні послуги із тестовим або пробним періодом OknaPlastic залишає за собою право припинити надання послуг та видалити сервер у разі будь-якої бездіяльності з боку клієнта.

5.5. VPN або проксі-хостинг заборонено.

5.6. VPS/VDS не може використовуватися для DDoS-атак або інших шкідливих цілей, а також дій, заборонених законодавством Нідерландів.

5.7. OknaPlastic залишає за собою право обмежити швидкість каналу до 10-30 Мбіт/с або заблокувати сервер у разі високої мережної активності протягом тривалого періоду часу, що призводить до навантаження мережного обладнання, що перевищує 90%.

5.8. Для будь-якого плану загального хостингу забороняється встановлювати будь-яке додаткове нестандартне програмне забезпечення, включаючи, але не обмежуючись, скриптами статистики панелі керування/ігрового сервера та торрент-трекерів без попередньої письмової згоди OknaPlastic. В інших випадках такий контент може бути опублікований тільки на службі VPS/VDS або фізичному виділеному сервері.

5.9. Сайти, розміщені на загальному хостингу, що перевищують максимально допустиме навантаження, можуть бути заблоковані, якщо ситуація не вирішиться з клієнтом на краще (зміна плану на вищий, перехід на VDS/Dedicated або видалення/оптимізація скриптів, що викликають великі навантаження).

5.10. OknaPlastic залишає за собою право обмежити або заблокувати роботу віртуального сервера, у разі високого навантаження протягом тривалого періоду часу, що перевищує 90% на процесор та призводить до навантаження серверного обладнання, якщо ситуація не вирішується клієнтом на краще (зміна тарифного плану на вищий , перехід до Dedicated або оптимізація/видалення скриптів, що викликають великі навантаження).

5.11. Усі скарги, що надійшли, пересилаються клієнту, і надається термін для реагування. Якщо сервер був зупинений у зв'язку зі скаргою за порушення, і протягом 7 днів не було вжито заходів щодо вирішення питання, OknaPlastic має право звільнити/видалити сервер.

5.12. OknaPlastic має право відмовити у наданні послуг клієнту, якщо за оцінкою OknaPlastic, контент замовника чи ПЗ виконує незаконні, непристойні, загрозливі дії, або порушує у будь-якому вигляді дані УНП. Також може бути обмежений доступ до послуги, послуга може бути зупинена або видалена з обладнання OknaPlastic з повідомленням клієнта.

5.13. Забороняється проводити трансляції матеріалів, захищених авторським правом (трансляції телеканалів, IPTV, прямі ефіри, спортивні події) без відповідного дозволу від правовласника.

6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯГ

6.1. Відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних, персональні дані клієнта є конфіденційними.

6.2. OknaPlastic залишає за собою право призупинити надання послуг та може призупинити право клієнта на доступ до сервісу для виконання технічного обслуговування.

6.3. КЛІЄНТ визнає, що OknaPlastic час від часу виконуватиме (аварійне) технічне обслуговування для забезпечення належного функціонування мережі, центру обробки даних та послуг, та визнає, що таке технічне обслуговування може вплинути на надання послуг КЛІЄНТУ.

6.4. OknaPlastic залишає за собою право переміщувати послуги, а також право (тимчасово) зупиняти послуги у зв'язку з таким переміщенням.

6.5. OknaPlastic не гарантує доступність послуг і не гарантує, що програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. OknaPlastic робить всі розумні зусилля та заходи для запобігання цьому.

6.6. OknaPlastic не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, завдані КЛІЄНТУ внаслідок використання або неможливості використання послуг, або відповідальність за збитки, які були завдані внаслідок помилок, упущень, простоїв, видалення файлів, дефектів, затримок в обробці або передачі даних, змін функцій та інших причин. OknaPlastic не гарантує прийом електронної пошти КЛІЄНТА з віддалених мереж, IP-адреси яких занесені до чорного списку та ігноруються поштовим клієнтом OknaPlastic.

6.7. OknaPlastic не несе відповідальності за якість каналів загального користування, які використовуються для доступу до послуг.

6.8. ЄНТ бере на себе повну відповідальність та ризики, пов'язані з використанням послуг Інтернету, включаючи відповідальність за оцінку точності, повноти та корисності будь-яких думок, ідей та будь-якої іншої інформації, а також якості та властивостей продуктів та послуг, що розповсюджуються в інтернеті та надаються КЛІЄНТУ за допомогою цих послуг.

6.9. КЛІЄНТ несе повну відповідальність за збереження свого пароля та за збитки, які можуть виникнути внаслідок його несанкціонованого використання. При крадіжці логіну та паролю з вини третіх осіб КЛІЄНТ має право направити в OknaPlastic запит на зміну логіну та паролю з обов'язковим додатком відповідного фінансового документа, що підтверджує оплату послуг.

6.10. Компанія OknaPlastic не несе відповідальності за дії третіх осіб, які спричинили крадіжку, а КЛІЄНТ звертається до відповідних слідчих та правоохоронних органів з проханням відшкодувати кошти, витрачені протягом викраденого часу.

6.11. OknaPlastic не несе відповідальності за повідомлення будь-яких третіх осіб про припинення доступу до послуг КЛІЄНТА та за можливі наслідки, що випливають з відсутності такого попередження. OknaPlastic виконує запити КЛІЄНТА, надіслані лише з контактної адреси електронної пошти КЛІЄНТА або із зони обслуговування (розрахунковий рахунок) на офіційному сайті OknaPlastic. Адреса електронної пошти, вказана під час реєстрації на офіційному сайті OknaPlastic, вважається контактною адресою електронної пошти. КЛІЄНТ може запросити зміну контактної адреси електронної пошти у базі даних реєстрації із зони обслуговування (особистий кабінет) на офіційному сайті OknaPlastic.

6.12. У виняткових випадках верифікація КЛІЄНТА може знадобитися підтвердженням його номера телефону за допомогою вхідного дзвінка від нашого оператора або робота на заключному етапі розміщення замовлення після його оплати.

7. ВІДШКОДУВАННЯ

7.1. Якщо КЛІЄНТ відмовляється від послуг, що надаються протягом 30 днів з дати початку використання послуг, OknaPlastic вживає дій щодо повернення невикористаних коштів, якщо аккаунт не заблокований за порушення умов УНП, а доменне ім'я, ліцензія на програмне забезпечення або оренда сервера не замовлені. В іншому випадку, OknaPlastic не повертає невикористані кошти.

7.2. Повернення коштів за виділені сервери не здійснюється.

7.3. При поверненні коштів враховуються знижки, активовані під час оплати послуг, тобто повертається лише фактично сплачена сума (без бонусів, тощо). Вартість установки, панелі управління, передоплата та базова плата за IP-адреси та DNS-сервіс для хостингу та реселінгу, доменні імена, адміністрування, додаткові HDD та інші послуги поверненню не підлягають. Тільки VDS має право на повернення коштів.

7.4. Повернення коштів здійснюється протягом 30 днів шляхом, який обирає фірма.

7.5. Будь-який платіж третьої сторони (шлюз) або комісія за транзакцію також віднімаються із суми повернення.

7.6. Якщо з вини клієнта, якому було повернено кошти, компанія зазнає збитків (відключені сервери, мережі, чорний список IP-адрес тощо) сума витрат залежно від кожного конкретного випадку віднімається від поверненої суми.

7.7. Повернення коштів не здійснюється, якщо порушення обслуговування викликане такими прецедентами: форс-мажор; акт замовника, його співробітників, кінцевих користувачів або підрядників; будь-яку відмову від контрольованих КЛІЄНТОМ умов; тести, технічне обслуговування чи переміщення; призупинення надання послуг відповідно до УНП; будь-яка реалізація OknaPlastic своїх прав відповідно до угоди; будь-яке використання сервісу всупереч договору; невиконання КЛІЄНТОМ рекомендацій або рішень, рекомендованих або наданих компанією OknaPlastic; будь-яке неправильне або несанкціоноване використання сервісу або використання сервісу з метою, для яких він не був призначений; атаки типу «відмова в обслуговуванні» (DoS) або розподілені атаки типу «відмова в обслуговуванні» (DDoS) третьою стороною; будь-яка взаємодія між сервісом та будь-яким іншим стороннім програмним забезпеченням, обладнанням або сервісом;

7.8. Повернення коштів не здійснюється, якщо оплата була здійснена за допомогою криптовалюти або PayPalych, через особливості платіжної системи.

8. ЗАСТОСОВАНІ УМОВИ ТА ПРАВО

8.1. Усі угоди між клієнтом та OknaPlastic регулюються законодавством Великої Британії.

8.2. Компетентні судові органи Великої Британії мають виняткову юрисдикцію для розгляду та визначення будь-якої справи, позову чи розгляду, а також для врегулювання будь-яких суперечок, які можуть виникнути щодо договору та інших угод, а також іншими правовими відносинами, що з них випливають.

8.3. Ці УНП можуть бути надіслані OknaPlastic на запит клієнта. З УНП також можна ознайомитись та зберегти їх за допомогою веб-сайту OknaPlastic.

8.4. Застосовується остання версія цих умов або, залежно від обставин, версія, яка застосовується при вступі до правовідносин з OknaPlastic.

8.5. OknaPlastic має право в односторонньому порядку вносити зміни (частину) до договору та його супровідної документації. Таке виправлення також застосовується до існуючих послуг, якщо OknaPlastic не заявило про інше. Поправка набирає чинності із заявою або з пізнішою датою, зазначеною у заяві.